Srž ideje PaukHostinga

Svaka priča ima dve strane...

No domain left behind

Svaki domen je teritorijalna jedinica koju bi trebalo osvojiti i zaštititi.

No man left behind

Način na koji se ophodimo jedni prema drugima je način na koji ćemo se ponašati i prema klijentima.
A mi nikoga ne ostavljamo.

KO smo mi?

Brendovi koji imaju samo istoriju su po mnogo čemu nalik Topalovićima iz “Maratonaca”. Osuđeni su da umru u sadašnjosti. Brendovi koji su poput repe bez korena, orijentisani samo na budućnost, imaju nisku verovatnoću opstanka. Samo brend koji ima punu vremensku liniju ima sposobnost da sadašnjost preživi, a u budućnosti napreduje.

O imenu brenda >

(Kako smo pasivan prihod pretvorili u biznis)

Jaki brendovi imaju prošlost iz koje su proklijali, sadašnjost u kojoj napreduju, i budućnost ka kojoj teže.

Prošlost

Mi smo prva generacija srpskih IT preduzetnika

KO smo mi

Sadašnjost

koja se stara i omogućava

ŠTA mi radimo

Budućnost

generacije koje dolaze.

Naša CILJNA GRUPA

Naša svrha

Postojimo da bismo se starali o svemu što nam je povereno, našim klijentima i našim zaposlenima.

Naša misija

Podvući značaj ljudskosti, emocija i komunikacija u informacionim tehnologijama.

Naš adut

Naša poluga za pružanje IT usluga izvanrednog kvaliteta je ljudski kapital unutar naše kompanije.

Usluga koju pružamo

Staramo se o i omogućavamo rad ljudima sa preduzetničkom crtom preko pružanja usluge hostinga koja savršeno odgovara njihovim potrebama. Pomažemo im da izgrade (bezbedan) dom na internetu.

Naša vizija

PaukHosting je najveći nezavisni hosting provajder na Balkanu za 10 godina. Hosting biznis koji je svoju poziciju zaradio i osigurao preko kvaliteta rada svog Ljudskog Centra™. Ljudski i data centar koji dišu kao jedno, u Srbiji.

PaukHosting brend vrednosti

Brend vrednosti nisu samo vezane za marketing. One su vodilja za ponašanje našeg Ljudskog Centra™ kada niko ne gleda.

1. Ne uzimati ništa zdravo za gotovo.
Rast nikad nije gotov. Teži da budeš najbolji, a ostani skroman kao da si poslednji.

2. Bez rupa u oklopu.
Nastoj da imaš sve: i marketing, i kvalitet usluge, i hardver. Stabilan rast ostvari kroz svođenje slabih tačaka na minimum.

3. Birati mrežu umesto profita.
Mreža generiše dugoročan profit. Ova dva zahteva nisu u koliziji, ali ukoliko se desi da jesu, mreža bi trebalo da ima prednost.

4. Iskreno se radovati tuđem uspehu.
Iskreno se radujemo kada naši klijenti rastu jer razumemo da je rast moguć kroz “Pay-it-Forward” ekonomiju koja je bila osnov za izgradnju IT sektora u Srbiji. Dobra karma.

5. Eliminisati uska grla izazvana ljudskim faktorom, a slaviti ljudski doprinos.
Klijent bi trebalo da može da poveže lice i ime osobe sa uslugom koju je dobio, ali da istovremeno koristi pune prednosti digitalnog iskustva bez zastoja izazvanih ljudskim faktorom. Ljudske resurse alocirati u delove usluge u kojima to donosi vrednost.

6. Učiniti dolazak/prelazak lakim, a ostanak još lakšim.
Tim ne sme da dozvoli da dođe do toga da klijent sebi postavi pitanje: “Da li da ostanem u mreži?”.

7. Graditi kao sa LEGO kockicama.
Upotrebi kockice da napraviš nešto novo, pa makar to bila samo promena načina na koji su postojeće kockice složene.

8. Ako nešto treba da se završi, do mene je da to i uradim.
Ako je potrebno nešto uraditi, prva osoba koja to primeti je nadležna da se postara da se to i desi ILI da situaciju iskomunicira osobi koja je za to nadležna/stručna.

9. Rešavati komunikacijom.
Koristi empatiju i komunikaciju u rešavanju konflikata i ojačavanja međuljudskih odnosa. Ako postoji problem, neophodno je o tome razgovarati i razgovorom doći do rešenja. Takođe, potrebno je da znamo zašto se nešto desilo. Konflikti i nesporazumi koji se ne rešavaju, tokom vremena eskaliraju. Priznati propust (ukoliko ga ima), rešiti, naučiti nešto iz toga i ići napred.

Šta nas to čini drugačijim? >