Opšti uslovi kupovine

Politika privatnosti

Uvod i sadržaj

Ovo je politika privatnosti za privredno društvo PaukHosting D.O.O. BEOGRAD – PALILULA, koje je upisano u Agenciju za privredne registre Republike Srbije pod matičnim brojem 21634344, sa sedištem na adresi Ivankovačka 6, Beograd, Srbija, koje zastupa director Jelena Stanojević (u daljem tekstu: “PaukHosting”), naš vebsajt PaukHosting.com (“sajt”) i sve naše povezane aplikacije.

PaukHosting izuzetno vodi računa o privatnosti naših posetilaca i korisnika i preduzima adekvatne tehničke, PaukHosting izuzetno vodi računa o privatnosti naših posetilaca i korisnika i preduzima adekvatne tehničke, organizacione i kadrovske mere da obezbedi usaglašenu obradu podataka o ličnosti. Zbog toga, ova politika privatnosti (“Politika privatnosti”) opisuje kako PaukHosting, zajedno sa svojim povezanim društvima širom sveta (“PaukHosting”, “mi”, “našili nama”), sakuplja, koristi i deli Vaše Podatke o ličnosti i objašnjava prava vezana za podatke koja imate u vezi s tim Podacima o ličnosti. Ova Politika privatnosti primenjuje se na sve korisnike PaukHostinga, uključujući i neregistrovane posetioce, registrovane korisnike i neregistrovane korisnike (zajednički: “Korisnik”, “Vi” ili “Vaše”) i na sve usluge PaukHostinga, uključujući i naše domene (uključujući i sve pod-domene: “Vebsajt”), hosting usluge i sve ostale povezane usluge (zajednički: “Usluge”). Cilj ove Politike privatnosti nije da zameni uslove bilo kojih ugovora koje ste zaključili s nama, niti bilo koja prava koja imate prema drugim merodavnim zakonima o zaštiti privatnosti podataka.

Pre pristupa ili korišćenja naših Usluga, molimo Vas da pročitate ovu politiku i da se uverite da li ste u potpunosti razumeli našu praksu vezanu za Vaše Podatke o ličnosti.  Ukoliko ste pročitali i u potpunosti shvatili ovu Politiku privatnosti, ali se i dalje ne slažete s našim postupcima, kao znak neslaganja, morate odmah napustiti naš sajt i prekinuti svako korišćenje naših Usluga.

Ko smo mi i kako da nas kontaktirate

PaukHosting D.O.O. BEOGRAD – PALILULA, Ivankovačka 6, 11000 Beograd, Srbija je rukovalac podacima u odnosu na Vaše Podatke o ličnosti. To znači da je PaukHosting odgovoran za odluke kako i zašto PaukHosting čuva i koristi Vaše Podatke o ličnosti. Ako želite da kontaktirate PaukHosting direktno, naše detalje za kontakt možete pronaći u odeljku “Kontakt” na ovom sajtu.

Koje ‘Podatke o ličnosti’ sakupljamo?

Informacije o korisnicima:
Kako bismo Vam pružili Usluge, moramo sakupiti Podatke o ličnosti koji se odnose na fizičko lice koje je identifikovano ili se može identifikovati („Podaci o ličnosti“). Podatke o ličnosti koje nam dostavljate sakupljamo kroz Vaše korišćenje naših Usluga i iz drugih izvora. U daljem tekstu slede tipovi Podataka o ličnosti koje sakupljamo o Vama:

 1. Informacije koje nam Vi date.
  Kada se registrujete za korišćenje naših Usluga, kupujete i/ili registrujete nazive domena, koristite bilo koju od naših Usluga; i/ili kada nas kontaktirate direktno putem bilo kog kanala komunikacije (npr. zahtevom za podršku PaukHostinga, imejlom, telefonom), možete nam ostaviti Podatke o ličnosti, kao što su ime, imejl adresa, broj telefona, podaci o plaćanju (za Korisnike s Plaćenim uslugama), informacije koje navedete u komunikaciji s nama i s ostalim korisnicima na našoj platformi i Podaci o ličnosti sadržani u skeniranim identifikacionim dokumentima (kao što su lična karta, vozačka dozvola, pasoš ili zvanični dokumenti o registraciji kompanije).
  Kada koristite sajt ili naše Usluge, PaukHosting može koristiti i kolačiće ili sličnu tehnologiju
  za sakupljanje dodatnih podataka, uključujući i:
  • Vašu IP adresu – numerički kod za identifikaciju Vašeg uređaja, kao i državu, region ili grad u kome se nalazite
  • podaci o Vašoj geolokaciji – Vaša IP adresa može se koristiti za dobijanje informacija o geografskoj širini, dužini, nadmorskoj visini uređaja, pravcu kretanja, GPS podacima i podacima o povezanosti s lokalnom Wi-Fi opremom
  • informacije o Vašoj interakciji s našim Uslugama
  • istorija pregleda naših sadržaja koje ste posetili na sajtu, uključujući i kako ste došli na stranicu s drugih vebsajtova
  • detalje o Vašem računaru, mobilnom uređaju, televizoru, tabletu ili drugim uređajima; na primer, jedinstveni ID uređaja, jedinstveni ID prodavca ili oglasa i pretraživači koje koristite za pristup našem sadržaju PaukHosting neće od vas sakupljati posebne kategorije podataka – kao što su Podaci o ličnosti koji se tiču Vaše rase, političkih mišljenja, religije, zdravlja ili seksualne orijentacije – osim ako niste odlučili da nam sami date tu vrstu podataka.
   Podaci o ličnosti kad ostavljate komentare o PaukHostingu na drugim društvenim mrežama
   Ako ste pomenuli PaukHosting u postovima na društvenim mrežama, možemo sakupiti i nazive Vaših naloga na društvenim mrežama, kako je to navedeno u daljem tekstu.
 2. Informacije koje sakupljamo kad koristite Usluge.
  Kada posetite, preuzmete i/ili koristite bilo koju od naših Usluga, kada koristimo Podatke o ličnosti za autentifikaciju ili Podatke o ličnosti u vidu Vaše IP adrese ili vaših odabranih podešavanja, može se desiti da sakupimo objedinjene podatke o upotrebi, kao što su pretraživanje i “click-stream” aktivnosti Posetilaca i Korisnika u okviru Usluga, toplotne karte (eng. “heatmaps”) svake sesije i skrolovanja, neidentifikujući Podaci o ličnosti u vezi s uređajem Posetilaca ili Korisnika, njihovim operativnim sistemom, internet pretraživačem, rezolucijom ekrana, podešavanjima jezika i tastature, provajderom internet usluga, stranicama s kojih su upućeni / na koje odlaze, oznake datuma / vremena, itd.
 3. Informacije koje prikupljamo iz drugih izvora.
  Vaše Podatke o ličnosti možemo dobiti iz nezavisnih izvora, kao što su (i) pružaoci usluga bezbednosti, pružaoci usluga otkrivanja i sprečavanja prevara, na primer kako bi nam pomogli da otkrijemo korisnike povezane sa prevarama, (ii) platforme društvenih mreža – kada se prijavite ili registrujete preko naloga na društvenim mrežama, možda ćemo dobiti Vaše Podatke o ličnosti od tog servisa (npr. Vaše korisničko ime, osnovne Podatke o ličnosti s profila), a u nekim slučajevima možemo prikupiti Podatke o ličnosti i od vodećih kompanija za unapređenje koje nam pomažu da poboljšamo našu ponudu usluga; (iii) reklamni i marketinški partneri u cilju praćenja, upravljanja i merenja naših oglasnih kampanja.

Kako bismo pružali Usluge, sakupljamo Podatke o ličnosti o našim Korisnicima.
Podatke o ličnosti dobijamo od vas kada posetite ili koristite naše Usluge, iz Podataka o ličnosti koje automatizovano prikupljamo i Podataka o ličnosti koje prikupljamo iz drugih izvora.

“Podaci o ličnosti“ korisnika naših Korisnika:

Možemo prikupljati i Podatke o ličnosti koji se odnose na posetioce i korisnike vebsajtova ili Usluga naših Korisnika („Korisnici Korisnika“), isključivo za i u ime naših Korisnika, a sve u skladu s ovom Politikom privatnosti.

Informacije o kandidatima za posao na PaukHostingu

Mi prikupljamo i informacije koje nam dostavljaju kandidati za posao na PaukHostingu („Kandidati“) kada se prijave na bilo koju od otvorenih pozicija objavljenih na našem vebsajtu, imejlom ili na neki drugi način.

Napomena o prikupljanju Podataka o ličnosti od strane trećih lica

Ponekad vebsajt može sadržati linkove do vebsajtova i Usluga koje nisu deo ponude PaukHosting porodice. Ti vebsajtovi i Usluge imaju sopstvene politike privatnosti. Ako sledite link do vebsajta koji ne spada u PaukHosting porodicu, trebalo bi pročitati politiku privatnosti prikazanu na njihovom vebsajtu. Imajte na umu da i pretraživači koje koristite za pristup PaukHosting sajtu mogu sakupljati određene informacije o vama i da i takve platforme imaju svoje politike privatnosti. Ispod možete pronaći linkove do politika privatnosti ili podešavanja privatnosti kod
nekih popularnih pretraživača:

Kako sakupljamo Podatke o ličnosti

Mi sakupljamo Podatke o ličnosti kada:

Zašto sakupljamo takve ‘Podatke o ličnosti’

Vaše Podatke o ličnosti koristimo u sledeće svrhe:

 1. Kako bismo pružali Usluge i upravljali istima;
 2. Kako bismo dalje razvijali, prilagođavali, proširivali i unapređivali naše Usluge na osnovu uobičajenih ili ličnih odabranih podešavanja, iskustava i problema Korisnika;
 3. Kako bismo pružili našim Korisnicima stalnu korisničku pomoć i tehničku podršku;
 4. Kako bismo mogli da ažuriramo, proširimo i analiziramo evidenciju radi identifikacije novih klijenata;
 5. Kako bismo omogućili, sponzorisali i nudili određene nagradne igre, događaje i promocije,utvrdili kvalifikovanost učesnika, pratili performanse, kontaktirali pobednike i dodeljivali nagrade i beneficije;
 6. Kako bismo analizirali naš učinak i marketinške aktivnosti;
 7. Kako bismo kreirali objedinjene statističke podatke i druge objedinjene i/ili izvedene informacije, koje mi ili naši poslovni partneri možemo koristiti za pružanje i poboljšanje naših usluga;
 8. Kako bismo Vam pružili stručnu pomoć, samo na Vaš zahtev;
 9. Kako bismo unapredili sigurnost podataka i mogućnosti sprečavanja prevara; i
 10. Radi usaglašavanja sa svim važećim zakonima i propisima.

Vaše Podatke o ličnosti koristimo u svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti kada je:

 1. Korišćenje Vaših Podataka o ličnosti neophodno za realizaciju ugovora ili preduzimanje koraka za sklapanje ugovora s Vama (npr. kako bismo Vam dodelili odgovarajući naziv domena, hosting paket, kako bismo vam pružili korisničku pomoć i tehničku podršku);
 2. Korišćenje Vaših Podataka o ličnosti neophodno u skladu sa relevantnim zakonskim ili regulatornim obavezama koje imamo; ili
 3. Korišćenje Vaših Podataka o ličnosti neophodno za podršku legitimnim interesima i poslovnim ciljevima (na primer, za održavanje i poboljšanje naših Usluga i efikasnost PaukHostinga identifikovanjem tehničkih problema), pod uslovom da se sprovodi srazmerno i da se poštuju Vaša prava na privatnost.

Kako koristimo Vaše Podatke o ličnosti

Podaci o ličnosti prikupljeni putem Usluga koje se pružaju na vebsajtu koriste se samo kada imamo valjani razlog i pravni osnov za to. Pravni osnov utvrđujemo na osnovu svrhe u koju smo prikupili Vaše Podatke o ličnosti.

Pravni osnov za korišćenje Vaših podataka o ličnosti

Pravni osnov može biti jedno od sledećeg:

U slučajevima kad se oslanjamo na kolačiće za sakupljanje bilo kakvih Podataka o ličnosti, pogledajte politiku Kolačića PaukHostinga za više informacija i kako da upravljate svojim odabirom kolačića.

‘Podaci o ličnosti’ Korisnika korisnika 

PaukHosting može sakupljati, čuvati i obrađivati određene Podatke o ličnosti Korisnika Korisnika („Informacije o Korisnicima Korisnika“) koristeći sve ovde navedene načine obrade, isključivo u ime našeg Korisnika i po njihovom nahođenju. Na primer, svaki od naših Korisnika može da uvozi svoje imejl kontakte iz nezavisnih Servisa poput Gmail-a ili da na drugi način prikuplja i upravlja kontaktima preko svog Vebsajta Korisnika. Takvi kontakti se zatim skladište kod PaukHostinga, u ime Korisnika.

Zarad toga, PaukHosting služi i smatraće se „Obrađivačem“, a ne „Rukovaocem“ (oba ta termina napisana velikim slovom definisana su Opštom uredbom o zaštiti podataka Evropske unije („GDPR“) i Zakonom o zaštiti podataka Srbije („Zakon o zaštiti podataka“) takvih Informacija Korisnika Korisnika.

Korisnici koji kontrolišu i upravljaju takvim Vebsajtovima Korisnika smatraće se „Rukovaocima“ takvih Informacija Korisnika Korisnika i odgovorni su za poštovanje svih zakona i propisa koji se primenjuju na sakupljanje i kontrolu takvih Informacija Korisnika Korisnika, uključujući i sve zakone o privatnosti i zaštiti podataka u svim relevantnim nadležnostima.

Obrada Podataka o ličnosti Korisnika Korisnika odvijaće se na teritoriji Evropske Unije, Srbije ili treće zemlje, teritorije ili jednog ili više određenih sektora u okviru te treće države, za koju je Evropska komisija odlučila da pruža adekvatan nivo zaštite, a takva obrada i prenos biće u skladu s Ugovorom o obradi podataka – Korisnici („DPA„). Svaki prenos i obradu u trećoj zemlji van Evropske Unije i u Srbiji koja ne pruža adekvatan nivo zaštite prema Evropskoj komisiji i Srbiji, vršiće se u skladu s GDPR-om, Zakonom o zaštiti podataka i drugim važećim propisima u Srbiji i Evropskoj Uniji.

Vi ste odgovorni ste za bezbednost, integritet i ovlašćenu upotrebu Podataka o ličnosti Korisnika Korisnika, kao i za dobijanje saglasnosti, dozvola i obezbeđenje svih potrebnih prava lica i obaveštenja o propisnoj obradi, koja je potrebna za sakupljanje i upotrebu takvih Podataka o ličnosti.

PaukHosting ne može pružati pravne savete Korisnicima ili Korisnicima Korisnika, međutim, svakako preporučujemo da svi Korisnici objave i poseduju jasne i sveobuhvatne politike privatnosti na svojim Vebsajtovima Korisnika u skladu sa svim važećim zakonima i propisima, kao i da svi Korisnici Korisnika pažljivo pročitaju te smernice i uvere se da ih razumeju i, u meri u kojoj to zahteva važeći zakon, pristaju na njih.

Ako ste posetilac, korisnik ili kupac bilo kog od naših Korisnika, pročitajte sledeće: PaukHosting nema direktne veze s Korisnicima Korisnika čije Podatke o ličnosti obrađuje. Ako ste posetilac, korisnik ili kupac nekog od naših Korisnika i želite da podnesete bilo kakve zahteve ili upite u vezi s Vašim podacima o ličnosti, obratite se direktno tim Korisnicima. Na primer, ako želite da zatražite pristup, ispravku, izmenu ili brisanje netačnih Podataka o ličnosti koje obrađuje PaukHosting u ime svojih Korisnika, uputite svoj upit relevantnom Korisniku (koji je „Rukovalac“ takvim podacima). Ako naši Korisnici od PaukHostinga zatraže da ukloni sve Podatke o ličnosti Korisnika Korisnika, odgovorićemo na takve zahteve blagovremeno, nakon provere i u skladu s važećim zakonom (na primer, 30 (trideset) dana prema Zakonu o zaštiti podataka i GDPR). Ako naš Korisnik ne naloži drugačije, zadržaćemo Podatke o ličnosti Korisnika Korisnika u skladu s propisanim rokovima.

Podaci o ličnosti koje o Vama dobijamo od drugih organizacija

Spajanje ili kombinovanje Podataka o ličnosti koje nam dostavljate

PaukHosting takođe koristi Podatke o ličnosti na osnovu sadržaja koji ste pogledali na sajtu i Vaše interakcije sa sadržajem kako bi vas dodao u grupe sa sličnim interesovanjima i odabranim podešavanjima, kako bismo oglase na mrežama učinili relevantnijim. Ponekad PaukHosting koristi podatke o Vašim interesovanjima ili demografske podatke koje su neke od globalnih trećih strana prikupile od Vas onlajn da bi Vas dodali u ove grupe. Pogledajte našu politiku o Kolačićima za više informacija o tome kako koristimo kolačiće.

Korišćenje dečijih Podataka o ličnosti

Naši proizvodi ili Usluge nisu direktno usmerene na decu mlađu od 15 godina, pa ne sakupljamo svesno Podatke o ličnosti o deci mlađoj od 15 godina. 

Vaše pravo da prigovorite obradi Vaših Podataka o ličnosti

Kad posetite našu veb stranicu PaukHosting.com, videćete određeni tekst saglasnosti koji se odnosi na našu politiku Kolačića i ovu Politiku privatnosti. Time želimo da Vas odmah obavestimo o pravu na ulaganje prigovora obradi Vaših podataka o ličnosti. I GDPR i Zakon o zaštiti podataka pružaju Vam pravo na prigovor obradi Podataka o ličnosti u slučaju da ih obrađujemo radi svojih legitimnih interesa, direktnog marketinga ili u druge svrhe (kao što su statističke potrebe).

Pravo na prigovor direktnom marketingu jače je od bilo kakvih prigovora na druge svrhe u koje se eventualno koriste Vaši Podaci o ličnosti. U slučaju da uložite prigovor, mi ne možemo odbiti Vaš prigovor i moramo da prestanemo da koristimo Vaše podatke za potrebe direktnog marketinga. Na primer, ne možemo nastaviti da koristimo Vaše podatke kako bismo Vam prodali ili promovisali proizvode.

Ako želite da iskoristite svoje pravo na prigovor ili saznate više o svom pravu na prigovor, slobodno nas kontaktirajte na bilo koji način definisan u ovoj Politici privatnosti ili na našem vebsajtu. Preporučujemo Vam da nakon usmenog zahteva pošaljete i pisani zahtev, jer će Vam to omogućiti da obrazložite svoju zabrinutost, obezbedite dokaze i navedete šta želite da se dogodi.

Mi možemo da prihvatimo ili odbijemo Vaš prigovor ako su primenljivi određeni izuzeci od Vašeg prava na prigovor ili u slučaju da utvrdimo da je Vaš zahtev „očigledno neosnovan ili preteran“, imajući u vidu posebne okolnosti.

Ako Vaš prigovor bude usvojen, moramo prekinuti ili ne smemo ni započeti obradu Vaših Podataka o ličnosti u tu svrhu. Međutim, i dalje možemo legitimno nastaviti da koristimo Vaše podatke u druge svrhe.

Ostala prava u vezi s Vašim ‘Podacima o ličnosti’ 

Imate brojna prava u vezi s Podacima o ličnosti koje imamo o Vama i možete nas kontaktirati u vezi sa sledećim pravima vezanim za Vaše Podatke o ličnosti:

Pre nego što ispunimo Vaš zahtev, možda ćemo zatražiti dodatne informacije kako bismo potvrdili Vaš identitet i iz bezbednosnih razloga. Zadržavamo pravo da naplaćujemo naknadu tamo gde je to dozvoljeno zakonom (npr. ako je Vaš zahtev neosnovan ili preteran).

Imate pravo da podnesete žalbu lokalnom nadzornom organu ili Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka (ali i dalje preporučujemo da nas prvo kontaktirate).

Ako ste Korisnik PaukHostinga i želite da dobijete kopiju, pristupite i / ili zatražite od nas da izvršimo ispravke Podataka o ličnosti koje ste skladištili kod nas (bilo Vaših ili Vaših Korisnika Korisnika) ili želite da zatražite spisak Podataka o ličnosti (ako postoje) koji se odnose na Vas, a otkrili smo ih trećim licima za potrebe direktnog marketinga, pošaljite svoj zahtev na PaukHosting.com, Ivankovačka 6, Srbija ili nam pošaljite imejl na kontakt@paukhosting.com s predmetom upita „Zaštita podataka“. Učinićemo razumne napore da odmah ispunimo Vaš zahtev (osim ako od Vas ne zahtevamo dodatne informacije da bismo ispunili Vaš zahtev), u skladu sa zakonskim i drugim dozvoljenim elementima.

Nismo u obavezi da pružamo informacije koje se odnose na Vas ako: (i) već posedujete takve Podatke o ličnosti, (ii) ako nam je pružanje Podataka o ličnosti nemoguće ili može zahtevati nesrazmeran utrošak vremena i novca, (iii) ako je sakupljanje i obelodanjivanje Podataka o ličnosti izričito propisano zakonom kako bi se obezbedile odgovarajuće mere zaštite legitimnih interesa lica na koja se takve informacije odnose, (iv) poverljivost Podataka o ličnosti mora biti zaštićena kao profesionalna tajna u skladu sa zakonom. Međutim, u ovom slučaju, obezbedićemo odgovarajuće mere kako bismo zaštitili Vaša prava i slobode, kao i Vaš legitimni interes u vezi s takvim Podacima o ličnosti.

Imajte na umu da trajno brisanje vašeg PaukHosting naloga briše sve Vaše Podatke o ličnosti iz baza podataka PaukHostinga. Po završetku ovog postupka, više ne možete da koristite nijednu uslugu PaukHostinga, Vaš nalog i svi njegovi podaci biće trajno uklonjeni, a PaukHosting ubuduće neće moći da vrati Vaš nalog niti da preuzme Vaše podatke. Ako se ubuduće obratite našim kanalima za podršku, sistem neće prepoznati Vaš nalog i agenti za podršku neće moći da pronađu izbrisani nalog.

Bezbednosti Vaših Podataka o ličnosti

PaukHosting je primenio odgovarajuće tehničke i organizacione mere kontrole kako bi zaštitio Vaše Podatke o ličnosti od neovlašćene obrade i slučajnog gubitka, oštećenja ili uništenja. Nažalost, slanje bilo kakvih informacija, uključujući i Podatke o ličnosti, putem Interneta nije potpuno bezbedno. Iako ćemo nastojati da zaštitimo Vaše Podatke o ličnosti kad stignu kod nas, ne možemo da garantujemo bezbednost Podataka o ličnosti koji se šalju na naš vebsajt dok su još u tranzitu, tako da ih dajete na sopstveni rizik.

PaukHosting.com pruža PaukHosting Usluge preko onlajn platforme. Vaši podaci se mogu čuvati u PaukHosting.com skladištu podataka, bazama podataka i opštim PaukHosting.com aplikacijama. 

Kada delimo ili prodajemo Vaše Podatke o ličnosti

U okviru PaukHostinga

U zavisnosti od toga gde živite, možemo da delimo Vaše Podatke o ličnosti u okviru društva PaukHosting ili sa srodnim društvima. Podatke možemo deliti kako bismo realizovali ugovor s Vama, u administrativne svrhe ili kada za to imamo legitimni interes. Na primer, PaukHosting može da deli Vaše podatke da bi razumeo kako komunicirate kroz naše Usluge ili proizvode ili da bi prilagodio i ponudio relevantno oglašavanje.

Sa spoljnim organizacijama

PaukHosting deli Vaše Podatke o ličnosti s drugim organizacijama koje nisu direktno povezane s nama u sledećim okolnostima:

Vršioci usluga – Vaše podatke možemo deliti s drugim organizacijama koje u naše ime pružaju Usluge. To možemo učiniti kako bismo realizovali ugovor koji smo zaključili s Vama, kada je to u našem legitimnom interesu ili uz Vaš pristanak. Primeri kada možemo da delimo Vaše podatke s Vršiocima usluga uključuju deljenje sa:

Reklamni partneri – PaukHosting može da deli Vaše podatke sakupljene putem vebsajta i sa svojim reklamnim partnerima (kao što su Google i Instagram), kako je navedeno u politici Kolačića PaukHostinga. Ovi partneri pomažu nam da plasiramo relevantne oglase preko našeg vebsajta.

Agencije i organi vlasti ako to nalaže zakon – PaukHosting može otkriti Vaše Podatke o ličnosti bilo kojoj agenciji za sprovođenje zakona, sudu, regulatorima, državnim organima ili u vezi s bilo kojom pravnom radnjom ako se od nas zahteva da ispunimo zakonsku ili regulatornu obavezu, gde je zahtev srazmeran ili na drugi način radi zaštite naših prava ili prava bilo koga drugog lica.

Sponzori događaja i partneri – Vaše Podatke o ličnosti možemo deliti sa sponzorima PaukHosting događaja i partnerima sa kojima održavamo događaje u marketinške svrhe ako nam to dozvolite.

Organizacije društvenih medija – PaukHosting može deliti Vaše Podatke o ličnosti s drugim organizacijama kada naš vebsajt koristi društvene dodatke tih organizacija (kao što je funkcija „Preporuka Facebook-a“, Tvitter-ova funkcija retvitovanja). Ove druge organizacije mogu dobiti i koristiti Podatke o ličnosti o Vašoj poseti našem vebsajtu. Ako pregledate naš vebsajt ili sadržaj u našim aplikacijama, Podaci o ličnosti koji se prikupe mogu se povezati s Vašim nalogom na njihovom vebsajtu. Za više informacija o tome kako ove organizacije koriste Podatke o ličnosti, pročitajte njihove politike privatnosti.

Organizacije koje kupe PaukHosting ili srodne kompanije – Vaše Podatke o ličnosti možemo da delimo sa bilo kojom drugom organizacijom koja kupi ili na koju prenosimo svu, ili suštinski svu našu imovinu i poslovanje. Ako se ova prodaja ili prenos dogodi, uložićemo razumne napore da pokušamo da obezbedimo da organizacija u koju prenosimo Vaše Podatke o ličnosti koristi iste u skladu sa našom Politikom privatnosti.

Bilo koja organizacija koja pristupi Vašim podacima tokom pružanja Usluga u naše ime podleže strogim ugovornim ograničenjima kako bi se obezbedilo da štiti Vaše podatke i pridržava se svih Zakona o privatnosti podataka koji se primenjuju. Takođe možemo samostalno izvršiti reviziju ovih vršilaca usluga kako bismo bili sigurni da ispunjavaju naše standarde.

Međunarodni prenos podataka 

Korišćenjem naših Usluga i prihvatanjem naše politike prihvatate da podaci koje prikupljamo mogu biti potencijalno premešteni, skladišteni i obrađeni u bilo kojoj zemlji ili na teritoriji u kojoj se nalazi PaukHosting, njegove eventualne filijale ili vršioci usluga. Iako druge države ili teritorije možda nemaju iste standarde zaštite podataka kao u Vašoj zemlji, mi ćemo i dalje štititi Podatke o ličnosti koje prenosimo u skladu s ovom Politikom privatnosti.

Kad god prenosimo Vaše Podatke o ličnosti iz Srbije ili iz Evropske ekonomske zone (EEZ), PaukHosting obezbeđuje sličnu zaštitu i koristi najmanje jednu od sledećih mera zaštite:

Ako ste zainteresovani da saznate više o tome da li se i kako odvijaju međunarodni prenosi Podataka o ličnosti ili koje mere preduzimamo da bismo zaštitili Podatke o ličnosti tokom takvih radnji, slobodno nas kontaktirajte putem bilo kog kontakt kanala ostavljenog u Politici privatnosti ili na našem sajtu.

Koliko PaukHosting čuva Vaše Podatke o ličnosti

PaukHosting čuva Vaše Podatke o ličnosti samo onoliko koliko je to neophodno. Kriterijumi za određivanje koliko dugo su nam potrebni Vaši Podaci o ličnosti zavise od toga za šta ih koristimo, kao što je izloženo u ovoj Politici privatnosti. Na primer, možda ćemo morati koristiti te podatke da bismo odgovorili na Vaša pitanja o proizvodu ili usluzi i, usled toga, mogli bismo da čuvamo Podatke o ličnosti dok koristite naš proizvod ili Usluge. Možda ćemo morati da čuvamo Vaše Podatke o ličnosti i u računovodstvene svrhe u određenim slučajevima, na primer ako kupujete bilo koju Uslugu koju PaukHosting nudi na mreži. Ako nam Vaši podaci više ne budu potrebni, izbrisaćemo ih ili učiniti anonimnima uklanjanjem svih detalja koji vas identifikuju. Ako smo zatražili Vaše odobrenje za obradu Vaših Podataka o ličnosti i nemamo drugih pravnih osnova da nastavimo s tom obradom, a vi povučete svoje odobrenje, izbrisaćemo Vaše Podatke o ličnosti. Osim ako Korisnik to posebno ne zatraži, PaukHosting neće obavestiti svoje Korisnike o brisanju, ispravci, ograničenju obrade ili drugim radnjama koje je dužan da preduzme u skladu sa važećim propisima, jer bi usled prirode Usluga PaukHostinga pojedinačna obaveštavanja zahtevala nesrazmeran utrošak vremena i sredstava. Međutim, PaukHosting će na odgovarajući način obavestiti bilo kog od svojih Korisnika o takvim radnjama, ako se to pojedinačno zatraži, sve u skladu sa GDPR-om, Zakonom o zaštiti podataka i ovom Politikom privatnosti.

Kako Vas PaukHosting može kontaktirati

Ukoliko ste podneli zahtev ili žalbu, možemo Vas kontaktirati kako bismo odgovorili na Vaš upit ili rešili Vašu žalbu.

Kolačići i slične tehnologije

Kada posetite vebsajt ili kada koristite naše aplikacije, možemo automatizovano prikupiti podatke o vama pomoću kolačića ili sličnih tehnologija. Kolačić je mala datoteka koja se može staviti na Vaš uređaj koja nam omogućava da vas prepoznamo i zapamtimo.

Ova politika privatnosti uključuje i našu politiku kolačića (dostupnu putem vebsajta), gde možete pronaći detalje o našim ključnim reklamnim partnerima. Davanjem saglasnosti u skladu s našom politikom kolačića i ovom Politikom privatnosti, izričito se slažete da možemo automatizovano obrađivati Podatke o ličnosti u skladu s Vašom saglasnošću, našim politikama, GDPR-om i Zakonom o zaštiti podataka.

Kontaktirajte nas za informacije o tome kako koristimo Vaše podatke

Ako imate bilo kakvih pitanja o tome kako koristimo Vaše Podatke o ličnosti ili ako Vas brine kako se Vaši Podaci o ličnosti koriste, kontaktirajte PaukHosting, Ivankovačka 6, Beograd, Srbija, ili pošaljite e-mail na kontakt@paukhosting.com s predmetom upita “Zaštita podataka“.

Ako imate bilo kakva druga pitanja, pogledajte stranicu PaukHostinga za Kontakt ovde.

Promene ove Politike privatnosti

Ako odlučimo da promenimo našu politiku privatnosti, promene ćemo ovde objaviti. 

Najskorije promene ove politike privatnosti izvršene su:

Lista svih prethodnih promena dostupna je na zahtev.

Politika kolačića

Poslednje ažuriranje: 27. avgusta 2021.

PAUKHOSTING D.O.O. BEOGRAD – PALILULA (u daljem tekstu: “PaukHosting”) daje sledeće informacije o korišćenju Kolačića na ovom vebsajtu.

Šta su Kolačići?

Kolačići su male datoteke koje vebsajtovi šalju pretraživaču i koje se čuvaju na korisnikovom terminalu, a to mogu biti lični računar, mobilni telefon, tablet ili bilo koji drugi uređaj (u daljem tekstu: „Kolačići“). Obrađuje ih i čuva Vaš veb pretraživač. Oni igraju bitnu ulogu u pružanju brojnih IT usluga. Između ostalih funkcija, omogućavaju i vebsajtu da skladišti i obnavlja informacije u vezi s navikama korisnika u vezi s pretraživanjem ili opremom i, u zavisnosti od dobijenih informacija, može se koristiti za prepoznavanje korisnika i poboljšanje kvaliteta i obima usluga.

Koju vrstu kolačića koristimo?

Različite vrste kolačića mogu se klasifikovati prema različitim kriterijumima: trajanju, upravljačkom subjektu i svrsi.

Prema trajanju kolačića u korisnikovom pretraživaču, razlikujemo Sesijske i Trajne kolačiće. Kolačići sesije su oni koji se koriste dok korisnik pregleda vebsajt i zadržavaju se samo tokom tog vremena pregleda. Koriste se za čuvanje informacija u vezi s pristupom i upotrebom same stranice. S druge strane, Trajni kolačići su oni koji se u korisničkom pretraživaču čuvaju određeno ograničeno vreme, čak i kada je korisnik završio navigaciju na toj stranici.

Prema subjektu koji upravlja i postavlja kolačiće, imamo Sopstvene kolačiće i Kolačiće treće strane. Sopstveni kolačići su oni koje postavljaju domeni vebsajtova koje je korisnik posetio i kojima samo domen ima pristup. Često se koriste, između ostalog, da podsete na korisnika u njegovim uzastopnim posetama veb lokaciji. S druge strane, Kolačići treće strane su oni koji su postavljeni i kojima upravljaju domeni koji nisu vebsajtovi koji su posećeni. Obično se koriste za praćenje korisnika na različitim veb stranicama kako bi se korisnicima plasirali personalizovani oglasi. Ovaj vebsajt koristi različite vrste kolačića. Neke kolačiće postavljaju treće strane koje se pojavljuju na našim stranicama. PaukHosting može generalno da koristi Instagram i Google usluge, što znači da ove treće strane mogu imati postavljene kolačiće na vebsajtu PaukHostinga. Zbog načina na koji kolačići funkcionišu, vebsajt PaukHosting ne može pristupiti kolačićima nezavisnih trećih strana, pa preporučujemo da za više detalja pogledate politiku privatnosti ovih nezavisnih kompanija.

Kao poslednju vrstu, imamo različite vrste kolačića u skladu s njihovom namenom: neophodni kolačići, kolačići za odabrana podešavanja, statistički kolačići i marketinški kolačići, što je objašnjeno u nastavku.

Zašto koristimo kolačiće?

PaukHosting koristi kolačiće koji su neophodni da bi korisnik mogao da slobodno i lakše pretražuje vebsajt PaukHostinga. Ovi kolačići se koriste za poboljšanje korisničke usluge, merenje korišćenja i performansi veb stranica i za optimizaciju i personalizaciju ukupnog iskustva. Informacije koje prikupljaju kolačići čuvaju se na način naveden u ovom dokumentu.

PaukHosting takođe koristi kolačiće i u druge svrhe, kao što su:

Kolačići nude korisnicima mogućnost da ikoriste mnoge osnovne funkcije PaukHostinga.

Vebsajt može sadržati linkove do drugih vebsajtova. PaukHosting ne može da kontroliše kolačiće koje koriste ti spoljni vebsajtovi. Za dalje informacije o kolačićima na ovim vebsajtovima, PaukHosting savetuje korisnike da pogledaju njihove smernice o kolačićima.

Prihvatanje politike kolačića

Važeći propisi kažu da možemo da skladištimo kolačiće na Vašem uređaju ako su strogo neophodni za rad vebsajta. Za sve ostale vrste kolačića, PaukHostingu je potrebna Vaša dozvola.

Korišćenjem ove veb stranice, PaukHosting pretpostavlja da korisnik pristaje i slaže se da PaukHosting hostuje kolačiće na korisničkom računaru ili uređaju u ovde navedene svrhe. Pri svakom prijavljivanju u pretraživač, Korisnik može odabrati jednu od sledećih opcija:

U bilo kom trenutku možete promeniti ili povući svoj pristanak iz Izjave o kolačićima na našoj veb stranici.

Vaša saglasnost odnosi se na sledeći domen: https://www.PaukHosting.com/

Pored toga, pretraživač ili uređaj mogu da nude podešavanja koja vam omogućavaju da odaberete da li su postavljeni Kolačići pretraživača i da ih izbrišete. Ove kontrole se razlikuju od pretraživača do pretraživača, a proizvođači mogu u bilo kom trenutku promeniti podešavanja koja stavljaju na raspolaganje i način rada. Ispod možete pronaći linkove do uputstava kako to učiniti u nekim popularnim pretraživačima:

Imajte na umu da neki delovi usluga veb stranice PaukHosting možda neće funkcionisati pravilno ako se odbije upotreba određenih Kolačića.

Kolačići koje PaukHosting koristi:

Neophodni

Neophodni kolačići omogućavaju korišćenje vebsajta jer obezbeđuju osnovne funkcije, kao što je navigacija na stranicama i pristup zaštićenim delovima vebsajta. Vebsajt ne može pravilno funkcionisati bez tih kolačića.

Funkcionalni

Funkcionalni kolačići omogućavaju vebsajtu da zapamti informacije koje menjaju način na koji se vebsajt ponaša ili izgleda, recimo na kom jeziku će se sadržaj prikazivati ili region u kojem se nalazite.

Statistički

Statistički kolačići pomažu vlasnicima vebsajta da razumeju kako posetioci komuniciraju s vebsajtovima sakupljanjem i beleženjem anonimnih informacija.

Marketinški

Marketinški kolačići se koriste za praćenje posetilaca na više vebsajtova. Svrha ovih kolačića jeste prikazivanje oglasa koji su relevantni i zanimljivi pojedinačnim korisnicima, a samim tim su i vredniji i za objavljivače i za partnerske oglašivače.

Gde mogu pronaći više informacija?

U PaukHostingu će nam biti drago da odgovorimo na bilo koji upit koji nije naveden u ovoj politici Kolačića. U tom slučaju, korisnici mogu svoja pitanja poslati putem obrasca za kontakt na ovom vebsajtu ili imejlom na: kontakt@paukhosting.com. Pored toga, slobodno saznajte više o tome ko smo, kako možete da nas kontaktirate i kako obrađujemo lične podatke u našoj Politici privatnosti.

E-commerce izjave

1. Osnovni podaci o nama

Poslovno ime: PAUKHOSTING D.O.O. BEOGRAD – PALILULA

Adresa: Ivankovačka 6

Sedište (i pošta): 11060 Beograd-Palilula

Delatnost i šifra delatnosti: Obrada podataka, hosting i sl. – šifra delatnosti 6311

MB: 21634344

PIB: 112245720

Web adresa: www.paukhosting.com

Kontakt telefon: +381 11 44 19 401

Email: kontakt@paukhosting.com

2. Tačan opis ponuđenih usluga

Na našem web sajtu (www.paukhosting.com) i u panelu za poručivanje (https://clients.paukhosting.com/index.php?/) se nalaze opisi usluga koje PaukHosting D.O.O. nudi, sa cenama izraženim u valuti transakcije, tj. dinarima (RSD), i to na sledećim adresama: 

3. Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

4. Kontakt podaci – korisnički servis

U slučaju reklamacije, otkaza porudžbine i svih drugih pitanja, korisnici/kupci mogu kontaktirati kompaniju na sledeći način: 

Mejl: kontakt@paukhosting.com

Telefon prodaje: +381 11 44 19 400

Telefon korisničke podrške: +381 11 44 19 401

Slanje tiketa na (po završenom logovanju) ovde

5. Dostava i eventualna ograničenja

PaukHosting D.O.O. pruža usluge zakupa hosting prostora, servera, domena i domenskih usluga. Kupac poručuje robu preko kreiranja korisničkog naloga na korisničkom panelu (registracije) i poručivanja željenih usluga. 

Proces poručivanja i rok za dostavljanje usluge: 

Po poručivanju se kreira narudžbenica (profaktura) koja nije obavezujućeg karaktera, odnosno, PaukHosting D.O.O. ne počinje sa pružanjem ni jedne usluge iz svoje ponude pre evidencije plaćanja svih usluga iz porudžbenice (profakture). Profaktura važi 10 dana. Napomena: rok važenja profakture se ne odnosi na domen uslugu, jer se domeni ne mogu rezervisati. Zakup se mora platiti odmah, inače, već u sledećem trenutku, domen može zakupiti neko drugi. Ukoliko prođe određen vremenski period, ponovo proveriti dostupnost domena pre plaćanja ovde

PaukHosting D.O.O. ne može snositi odgovornost u slučaju nedostupnosti domena zbog neblagovremenog plaćanja, ali izvršiće povraćaj sredstava za domen koji ne može zakupiti zbog nedostupnosti, ukoliko klijent plati pre provere dostupnosti. 

Trenutak početka pružanja usluge:

Ukoliko je plaćanje kartično (e-banking, m-banking), evidencija je gotovo momentalna, kao i početak pružanja usluge, te se datum plaćanja i datum početka pružanja usluge podudaraju. Za plaćanja uplatnicom ili nalogom za plaćanje, rok za evidenciju i početak pružanja usluge je do 24h od trenutka plaćanja. 

Faktura će biti dostupna na korisničkom nalogu klijenta i poslata na e-mail adresu. 

Rok za prestanak pružanja usluge zbog neblagovremenog plaćanja:

PaukHosting D.O.O. će prestati sa pružanjem usluge zakupa domena u trenutku isteka zakupa domena, dok će za hosting usluge postojati rok od 10 dana od datuma koji je označen kao poslednji datum zakupa na fakturi. 

6. Politika reklamacija

Napomena: moguća je refundacija samo za hosting usluge, ne i domen. 

Potpuna refundacija u roku od 30 dana od datuma početka pružanja usluge:

U slučaju nezadovoljstva uslugom, PaukHosting D.O.O. nudi mogućnost refundiranja celokupnog iznosa za hosting pakete u roku od 30 dana od početka pružanja usluge. 

Parcijalna refundacija posle 30 dana od datuma početka pružanja usluge:

Posle isteka 30 dana od datuma početka pružanja usluge, moguće je dobiti refundaciju za hosting pakete za preostali neiskorišćeni, a plaćen period zakupa, pri čemu se obračunava iznos za povraćaj u neiskorišćenim sekundama. 

Nepostojanje kreditiranja kupaca:

PaukHosting D.O.O. ne kreditira svoje kupce, te nije moguće imati kredit na nalogu koji će automatski biti alociran, no se svaki iznos koji nije povezan sa uslugom refundira. 

Upgrade / downgrade usluge: 

PaukHosting D.O.O. omogućava (za hosting usluge) da se korisnik u bilo kom trenutku zakupa, odluči da zameni trenutni paket za veći ili manji. Za preostali period zakupa će biti obračunata nova cena i u slučaju smanjenja paketa, biće momentalno refundiran preostali iznos, ili izdata dodatna faktura za plaćanje u slučaju proširenja paketa. 

U slučaju doplate za proširenje paketa, korisniku neće biti obustavljeno pružanje usluge, no će datum početka pružanja nove usluge biti trenutan, a rok za plaćanje 15 dana posle čega će usluga biti obustavljena do izmirenja potraživanja. 

7. Zaštita privatnosti korisnika i politika privatnosti

U ime PaukHosting D.O.O. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima

Pročitajte politiku privatnosti za korisnike u celosti pročitati u nastavku ovog dokumenta. 

8. Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

9. Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, PaukHosting D.O.O. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. 

10. Izjava o PDV-u

PaukHosting D.O.O. je mesečni obveznik PDV-a. PDV je uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.